Barnyoga

Tisdagar 8-29 maj. 4 gånger för 320kr.

Ålder 4-7 kl 16:30-17:00

Ålder 8-11 kl 17:15-17:45

I barnyogan tar vi oss in i en fantasifull värld genom sagor. Vi får uppleva sagan inte bara genom att höra berättande ord, utan också genom att känna den i kroppen och genom sina känslor. Barnyogan ger barnen tid och rum till att bara få vara barn. De får en chans att låta fantasin flöda samt att lära känna sig själv via kroppen och genom att hitta lugn och stillhet. Barnen får lära sig att uppmärksamma det viktiga andetaget och slappna av. Yogasagorna stärker både självkänsla och självförtroende och viktigast av allt är budskapet: Du är perfekt precis som du är!

Minst 4 och max 10 barn per grupp.

2018-04-16 13:00