Försiktighetsåtgärder på studion

Försiktighetsåtgärder på studion

Vi städar mer, tvättar händerna och behåller lugnet. Tillsammans tar vi oss igenom detta. Men vänligen stanna hemma om du inte känner dig frisk <3

  • Utökade städrutiner: främst toalett, handtag osv.
  • Vid lån av matta - vänligen torka av den efteråt
  • Tvätta händerna ofta
  • Vänligen stanna hemma om du inte är frisk
  • Och slutligen.. behåll lugnet så tar vi oss igenom detta tillsammans <3

2020-03-14 15:28