Nytt pass! Hatha Yang/Yin

Nytt pass! Hatha Yang/Yin

Från den 15 okotber börar Cilla med ett pass till! Det blir en härlig blandning mellan Hatha och Yin. Tisdagar kl 17:30-18:45, drop in. 

Vi börjar klassen med fysiska positioner där vi fokuserar på styrka, balans och rörlighet. De fysiska positionerna öppnar till möjlighet att nå både den mentala och själsliga styrkan som vi alla har inom oss.  

Klassen avslutas med yinpositioner då vi stannar 2-5 min i varje position för att i stillhet och med hjälp av gravitationen stretcha muskler och nå djupare in i fascian. Stillheten och varandet i en position inbjuder till en meditativ avslappning.  

I den kliniska medicinen säger man att Yin och Yang är varandras motpoler. Yang är det manliga; solen, värmen, ljuset, rörelsen etc medans Yin är det kvinnliga; månen, kylan, mörkret, stillheten etc. Men ingenting är enbart yin eller enbart yang. Det finns alltid ett litet frö av yang i yin och tvärtom. Dessutom är ingenting bestående, allt står i relation till något annat och allt är föränderligt. Med andra ord det som är yin i förhållande till något visst är yang i förhållande till något annat  

Klasserna kommer ha varierande tema som vävs in i den fysiska praktiken. Jag guidar er in i positionerna och vill att var och en ska hitta ”rätt” så att kroppen kan bygga styrka från grunden och sedan blomma fullt ut. Min önskan är att klasserna ska ge glädje och utveckling genom kraft, lätthet och lekfullhet.  

Alla är varmt välkomna! 

2019-10-04 13:05